Oct 24, 2022

ARQUITECTURES D’ESCOLTA: EL PROJECTE LA LANGUE DES OISEAUX A BARCELONA

Arquitectures d’escolta es va celebrar en format híbrid a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, que hi va col·laborar, el matí del 24 d’octubre. Es tracta d’un esdeveniment multiplicador del projecte Erasmus + La langue des oiseaux / BIRD, cofinançat per la Unió Europea, en el qual es presentà un dels resultats del projecte i es posà en contacte la comunitat local de Barcelona amb les persones i entitats participants en el projecte.

Els esplèndids arcs de la Sala Joan i Pere Coromines de la Casa de Convalescència del Raval de Barcelona van enmarcar una trobada multilingüe diversa i intensa, que va ajuntar artistes professionals, “ambaixadores” dels grups d’aprenents d’arts performatives de les associacions MALTE (Itàlia), Sens Interdits (França) i boat people projekt (Alemanya), investigadors i investigadores en el camp de la sociologia, la sociolingüística i la migració, directors/es i tècnics/ques del camp de l’educació, l’art i la migració.

La presidenta de Linguapax, Mònica Pereña, i la directora Katjuscia Mattu van contextualitzar el projecte i explicar el treball i la perspectiva que hi aporta Linguapax, fent èmfasi en les potencialitats del diàleg intercultural i la posada en valor de la diversitat lingüística com a instruments per a la construcció d’una Europa més democràtica i en contraposició als fanatismes nacionalistes i la xenofòbia resurgent. 

Francesco Bellinzis, investigador independent, soci i col·laborador de Linguapax en l’estudi Obstacles i oportunitats en el desenvolupament artístic de les persones migrants i refugiades, va il·lustrar el marc teòric del treball, destacant la importància i l’impacte de la participació del col·lectiu en qüestió en els processos artístics de les ciutats d’acollida. La dramaturga i directora de cinema, Lucía Rojas, sòcia i referent artística de Linguapax en el projecte europeu, va destacar la vessant política de l’art i l’elitisme crònic que fa del teatre i altres arts un món inaccessible als grups més desfavorits.

La coordinadora del projecte Sonia Antinori, dramaturga, actriu i traductora de teatre, va traçar la gènesi de La langue des oiseaux i va mostrar la pàgina web languageofbirds.eu, on es poden trobar informacions més detallades sobre les entitats participants, les activitats i els resultats previstos. Luise Rist i Dalia Ferreira, artistes expertes i formadores dels tallers d’arts performatives a Gottingen (Alemanya) i Lió (França), van introduir el treball d’elaboració dels pòdcasts Tapís de veus que es van poder escoltar durant la sessió i que aviat estaran disponibles en la web del projecte. Jeryes Abu Sini, Yency Ordoñez Guapi, Maria Fernanda Alloca, Sue Díaz González i Raluca Mărginaș van explicar la seva perspectiva i vivència com a persones migrants amb vocació artística, destacant la funció social i col·lectiva de les arts performatives i la peculiaritat de l’experiència multilingüe que estan vivint en el projecte.

Finalment, l’artista polifacètic Xumo Nunjo va expressar l’entusiasme i l’esperança que generen trobades com aquestes, on, malgrat el racisme a la societat, la marginalització o l’exotisme i la folclorització de les persones migrants en el món de l’art, es generen sinergies amb grans potencialitats per obrir el camí cap a la comprensió mútua de totes les persones i els col·lectius. Per acabar l’acte, Nunjo va proposar una dinàmica de grup improvisada on totes les persones participants van poder crear llengües i música solament amb la seva veu, el seu cos i la seva creativitat.

Amb la col·laboració de: 

Amb el suport de:

LINGUAPAX

LINGUAPAX

Linguapax International is a NGO based in Barcelona (Catalonia, Spain), with an International Network formed by seven Delegations and an Advisory Board of 35 experts from all over the world.

La Langue Des Oiseaux – BIRD | Blending | Identities | by | Rehearsing | Diversity | – Sign up for our newsletter to stay updated on project developments